SRIJEDA, 2. OŽUJKA

Srijeda, 2 Ožujak, 2016


SRIJEDA, 2. OŽUJKASRIJEDA, 2. OŽUJKA

Prvo čitanje:

Pnz 4, 1.5-9

Držite zakone i vršite ih.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:

A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.

Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.

Otpjevni psalam:

Ps 147, 12-13.15-16.19-20

Pripjev:

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje,
prosipa mraz poput pepela.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Evanđelje:

Mt 5, 17-19

Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ o RIJEČI:

Pnz 4, 1. 5-9

Mojsije ističe svoju zadaću i podsjeća na prošlost. Naglašava se i ozbiljnost situacije. A ono što je rečeno toliko je važno da se toga imaju držati njihova djeca i djeca njihove djece.

Božji propisi uvijek žele služiti meni i mojemu životu. Po njima mi Bog želi priskrbiti zajedništvo, uspjeli život, sklad sa samim sobom, s ljudima, sa svijetom oko mene. A moja je praksa, konkretni život, uvijek polje na kojemu dokazujem sebe i svoju vjeru. Tu se vidi je li moja vjera autentična i je li se kadra održati. Tu se ona potvrđuje i jača. Moja vjera, iskazana mojim djelima i mojim ponašanjem, takva je da se i drugi narodi, svijet oko mene, mogu diviti Bogu: Takav je njegov/njezin Bog!

Mt 5, 17-19

Ono što mi daje hrabrost za život toliko je vrijedno da mora opstati, do posljednjega slovca. Isus zato ispunjava Zakon i proroke.

Tko je to kadar učiniti, kao što je to Isus, vrijedan je toga da ga se naziva velikim. Ako ga s ljubavlju nasljedujem te ispunjavam Zakon i proroke, i sam/-a se mogu ubrojiti među velikane. No takva djela i takav život mogu izrastati i događati se samo u neposrednoj Božjoj prisutnosti.

I obrnuto, njegova prisutnost postaje živom po mojim djelima. Štoviše, on sam po mojim dobrim djelima postaje na neki način živ. To se zove ortopraksija (ispravno djelovanje).

Molitva

Bože, ti želiš da moj život bude dobar.

I daješ mi dobar život.

Daj da svoj život ne živim samo za sebe.

Pomozi mi da dijelim svoj život s drugima.

Daj da moja pomoć drugim ljudima bude takva da i oni lakše žive svoj život.

Da tako bude, podari mi svojega Svetoga Duha.

Priredio:

ap