ČETVRTAK, 3. OŽUJKA

Četvrtak, 3 Ožujak, 2016


ČETVRTAK, 3. OŽUJKAPrvo čitanje:

Jr 7, 23-28

Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: »Ovo zapovjedih narodu svomu: Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude. A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice. Od dana kad oči vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do dana današnjega slao sam vam tolike sluge svoje, proroke, iz dana u dan, neumorno. Ali me oni nisu slušali, uho svoje nisu prignuli, nego otvrdnuše, gori od otaca svojih. Sve im to reci,

ali te neće poslušati; zovi ih, neće ti se odazvati. Zato im reci: Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.«

Otpjevni psalam:

Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev:

Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda!

Dođite, kličimo, Gospodinu!
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu čujete:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Evanđelje:

Lk 11, 14-23

Tko nije sa mnom, protiv mene je!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Istjerivaše Isus đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on znajući njihove misli, reče: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno, opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sa njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire rasipa.«

Riječ o RIJEČI:

Jer 7, 23-28

Ovo je priča o otpadništvu od vjere, koja je sastavni dio povijesti izraelskoga naroda. Tko pomnije promotri povijest njegove vjere, u njoj će prepoznati razdoblja vjere i razdoblja nevjere. U tome se moja osobna povijest vjere ne razlikuje mnogo od povijesti vjere Izraelaca. U svojoj se povijesti vjere sjećam vremena u kojima sam se svađao/-la i prepirao/-la s Bogom. No te su me svađe i razmirice spasile, održale na životu, davale mi snagu za sadašnjost i hrabrost za budućnost.

Bio/-la sam u odnosu. A biti u odnosu važno je za naš život. I tu postoje otpadništvo i vjera. Često su jedno drugome vrlo blizu. No događaju se u tom odnosu, iz kojega ne mogu ispasti.

Lk 11, 14-23

Događa se da sam i ja nečim opsjednut/-a, zaposjednut/-a, da više ne mogu zapažati drugačije nego u svjetlu onoga što me zaokuplja. Kao kod ovisnika, koji je kadar vidjeti samo predmet svoje ovisnosti, samo za njim stremiti i juriti, samo na nj misliti.

Da bih ponovno mogao/-la jasno misliti, moram biti oslobođen/-a, oslobođen/-a od onoga što me zaposjeda.

Za mene je važno da postoji transcendencija, prostor kojim ne mogu raspolagati, u koji ne mogu posegnuti kako i kad mi se svidi, koji je izvan mojega dohvata.

Molitva

Bože, želim vjerovati.

Pomozi mi da se u tebi skrasim, da se čvrsto tebe držim.

Nitko i ništa me ne smije odijeliti od tebe.

Uvijek ću se sve čvršće vezati uza te.

Kako bih od tebe mogao/-la živjeti,

kako bih po tebi i s tobom mogao/-la oblikovati svoj život.

Sada i dovijeka.

Priredio

ap