PETAK, 18. OŽUJKA – SV. ĆIRIL JERUZALEMSKI

Petak, 18 Ožujak, 2016


PETAK, 18. OŽUJKA – SV. ĆIRIL JERUZALEMSKIPrvo čitanje:

Jr 20, 10-13

 

Sa mnom je Gospodin kao snažan junak!

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite, Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti; vječna se sramota neće zaboraviti.

Gospodine nad Vojskama, koji proničeš pravednika, i ispituješ mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi duše sirote iz ruku zlikovaca.

Otpjevni psalam:

Ps 18, 2-7

 

Pripjev:

U nevolji Gospodina zazvah i usliša me.

 

Ljubim te Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Valovi smrti okružiše mene,
prestraviše me bujice pogubne.
Užad Podzemlja sputiše me,
smrtonosne zamke padoše na me.

U nevolji zazvah Gospodina
i Bogu svome zavapih.
Iz svog Hrama zov mi začu,
i vapaj moj mu do ušiju doprije.

 

Evanđelje:

Iv 10, 31-42

 

Nastojahu ga ponovno uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi ponovno pograbiše kamenje da Isusa kamenuju. Isus im odgovori: »Mnoga vam dobra djela Očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?« Odgovoriše mu Židovi: »Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti — čovjek — sebe Bogom praviš.« Odgovori im Isus: »Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh bogovi ste? Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena — a Pismo se ne može dokinuti — kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reci: ‘Huliš!’ — zbog toga što rekoh: ‘Sin sam Božji!’

Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.«

Nato ga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.

I ode ponovno na onu stranu Jordana — na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I osta ondje. A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: »Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome.«

Mnogi ondje povjerovaše u njega.

Riječ o RIJEČI:

Jer 20, 10-13

Pred sobom imamo tužaljku i zahvalnicu. Promjena raspoloženja čini nam se potpuno iznenadnom. Iz tužaljke prožete strahom, u kojoj opisuje svoju nevolju, prorok prelazi u pjesmu zahvalnicu, u kojoj opisuje svoje izbavljenje i vjeru koja odražava svijest o pobjedi.

Tužaljka i molitva zahvalnosti dva su pola na putu spasenja kojim Bog korača i želi koračati sa svakim iskrenim moliteljem. Prorok može sebe i svoju “parnicu” sa zajednicom povjeriti Bogu. Zato “užas odasvud” može prijeći u hvalospjev Bogu. Malodušje je nestalo i on može Boga slaviti.

Iv 10, 31-42

Sukob se zaoštrava. Jedinstvo biti Sina i Oca za židovske je vjernike bogohuljenje. Isusa, koji je za njih bogohulitelj, oni žele ubiti. No on ukazuje na svoja djela, a ta su djela djela njegovoga Oca.

Misao da smo svi bogovi mogla bi me potaknuti na promišljanje o sebi i o ljudima oko mene. Možda bih sebe i druge morao/-la drugačije susretati. Jer u sebi i u ljudima oko sebe susrećem Boga.

Molitva

Sada, Gospodine Isuse Kriste,

valja izdržati uz tebe,

ostati s tobom u tvojoj borbi.

Ovo mi daj:

da svojom vjernošću odgovorim na tvoju vjernost.

Vjernost za vjernost.

Ti Božje vjerni.

Ti Božje vječni.

Ti, Bože u kojega polažem svoju Nadu.

Kojemu vjerujem.

Kojega ljubim.

Priredio:

ap