PETAK, 1. TRAVNJA

Petak, 1 Travanj, 2016


PETAK, 1. TRAVNJAPrvo čitanje:

Dj 4, 1-12

 

Nema ni u kome drugom spasenja.

 

Čitanje Djela apostolskih

Dok su Petar i Ivan nakon ozdravljenja hromoga govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji, ozlovoIjeni što uče narod i navješćuju — u Isusu — uskrsnuće od mrtvih; pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer. Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća.

Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci — i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga. Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: »Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?«

Onda Petar pun Duha Svetoga reče: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1-2.4.22-27a

Pripjev:

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

 

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!«
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje, neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Kamen koji odbaciše graditelji,
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj!
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg!
Bog je Gospodin,
on nas obasjava.

 

Evanđelje:

Iv 21, 1-14

 

Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo«. A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite riba što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu.

To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Riječ o RIJEČI:

 

Dj 4, 1-12

U starome židovstvu uskrsnuće nije bila strana riječ. Posebno su se apokaliptički pisci o njemu izražavali uz pomoć različitih, dijelom vrlo živopisnih slika. Bilo da je riječ o otvaranju grobova, bilo o oživljavanju i dizanju kostura – predodžba o uskrsnuću uvijek se je vezala uz budućnost.

Naravno, bilo je i kritičara koji nisu mogli dijeliti vjeru u uskrsnuće, posebno ne u uskrsnuće kao neki spektakularni scenarij. Tako je to do danas. Čak i neki kršćani tu temu, koja im se čini nestvarnom, nekako guraju na rub vjere, u smislu: “Pričekajmo pa ćemo vidjeti.” Zapravo šteta. Jer ako se pogleda na Petra i Ivana, uskrsnuće započinje usred njihovoga (pa onda i našega) života. Kao cvijet koje se probija usred okružja koje je neprijateljski raspoloženo prema životu u usred smrtne tame.

Sami apostoli nemaju potrebu govoriti u slikama vezanima uz budućnost. Ta sada su prožeti Duhom. Naprosto u sebi nose snagu uskrsnuća i donose je tamo gdje je ljudi trebaju.

Iv 22, 1-14

Krist je pobijedio smrt. Je li to sve bila tlapnja? Što se je promijenilo za ljude i za njihov život? I dalje se je svakodnevica njegovih učenika sastojala od teškog i bezuspješnog rada, od iscrpljenosti i gladi. Ljudska stvarnost pozornica je ovoga prizora koji donosi nestvarni, gotovo fantastični preokret, takav da zvuči kao “ribarska” priča. No za učenike Uskrsli nije ostao utvarom. Iz svoje su sive stvarnosti ušli u pokret koji ide u drugom, dobrom smjeru. Ta uskrsna nada ni do danas nije istrošena, premda je bilo i bit će dugih noći. Naš život može nevjerojatno biti ispunjen Kristovom prisutnošću – ne samo u svijetu naših predodžaba, nego i za stolom naše stvarnosti.

Molitva

Bože, ti nas čekaš ondje gdje nismo s tobom računali. Javljaš se u običnosti i normalnosti naše svakodnevice. Ispunjaš naše biće svojim Duhom i darivaš nas svojom milošću. Ako oko nas zavlada grobna tišina, neće nas svladati neutješnost i praznina, jer ti si tu, s nama, živ. Amen.

Priredio:

ap