SRIJEDA, 6. TRAVNJA

Srijeda, 6 Travanj, 2016


SRIJEDA, 6. TRAVNJAPrvo čitanje:

Dj 5, 17-26

 

Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Podiže se veliki svećenik i sve njegove pristaše — sljedba saducejska. Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu. Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče: »Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga.« Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali.

Uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu Vijeće i sve starješinstvo sinova Izraelovih pa pošalju u zatvor da ih dovedu. Kad stražari stigoše onamo, ne nađoše ih u tamnici pa se vrate i jave: »Zatvor smo našli sa svom pomnjom zatvoren i čuvare na straži pred vratima, ali kad smo otvorili, nikoga unutra ne nađosmo.« Kad su hramski zapovjednik i veliki svećenici čuli te riječi, u nedoumici su se pitali što bi to moglo biti. Nato netko pristigne i dojavi im: »Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod.« Tada zapovjednik sa stražarima ode te ih dovede — ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje.

 

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-9

Pripjev:

Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina, i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

 

Evanđelje:

Iv 3, 16-21

 

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

»Bog je tako ljubio svijet

te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje

ne propadne,

nego da ima život vječni.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet

da sudi svijetu,

nego da se svijet spasi po njemu.

Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;

a tko ne vjeruje, već je osuđen

što nije vjerovao

u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

A ovo je taj sud:

Svjetlost je došla na svijet,

ali ljudi su više ljubili

tamu nego svjetlost

jer djela im bijahu zla.

Uistinu, tko god čini zlo,

mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti

da se ne razotkriju djela njegova;

a tko čini istinu,

dolazi k svjetlosti

nek bude bjelodano

da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ o RIJEČI

Čitanja:

Dj 5, 17-26

Fascinantnost ovoga prizora oslobođenja po silama anđeoskim možda bi nas malo mogla zavesti i navesti da maštamo kako bi se na taj način i okovi naše osobne tamnice mogli skršiti, kako bi neki anđeo mogao doći te nas nježnom rukom izvesti iz zidina koje nas zatvaraju i okamenjuju.

No Djelima apostolskim nije na ovome mjestu toliko stalo do opisivanja “terapijske” sposbnosti anđela, koliko je ovome opisu više stalo do prikazivanja spremnosti apostola da poradi naviještanja evanđelja, tj. “svih riječi Života”, budu bačeni u tamnicu.

Prije svega svega su sami apostoli ti koje nije moguće zadržati. Potpuno su predani svojoj zadaći da dopru do što više ljudi koji će se dati vezati snagom evanđelja koje oslobađa.

Iv 3, 16-21

“Što je istina?” Takva je bila Pilatova reakcija na Isusove riječi: “Tko je god od istine, sluša moj glas” (Iv 18, 37b-38). Pilat na Isusu ne nalazi krivnje, ali ga ipak iz “taktičkih” razloga predaje da bude razapet. Taj glasoviti primjer dvojbenoga ophođenja s istinom događa se svaki dan, posvuda, te ima tisuće lica. Nekad se događa na dramatičan način kao što je bio slučaj s Isusom, nekad posve neupadljivo – kako u velikim stvarima tako i u malima. Evanđelje današnjega dana nedvojbeno nam poručuje da istina vjere nije neka apstraktna, metafizička veličina, nego se očituje u našim svakodnevnim ovosvjetskim djelima.

Možda je dio uskrsne poruke čije nas svjetlo ovih dana obasjava i to da se ne smijemo obeshrabriti ako nismo uvijek u suglasju s našom jednostavnom istinom. Kao i to da se Božjega suda ne trebamo bojati kao kazne, nego ga moramo iščekivati kao svjetlo koje će potpuno razjasniti naš život.

Molitva

Bože, u našem životnom labirintu tražimo spoznaje i razotkrivanje nepoznanica. Pri tom često stvaramo koncepte koji nas udaljavaju od tebe i iznalazimo objašnjenja koja ne drže vodu. Uvedi nas u svoju istinu, u kojoj svjetlo raspršuje tmine, a ljubav obasjava svako izobličenje koje donosi zlo i mržnja. Amen.