SUBOTA, 9. TRAVNJA

Subota, 9 Travanj, 2016


SUBOTA, 9. TRAVNJA



Prvo čitanje:

Dj 6, 1-7

 

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.«

Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.

I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

 

Otpjevni psalam:

Ps 33, 1-2.4-5.18-19

Pripjev:

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo.

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Iv 6, 16-21

 

Ugledaju Isusa gdje ide po moru.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: »Ja sam! Ne bojte se!« Htjedoše ga uzeti u lađicu, kadli se lađica odmah nađe na obali kamo su se zaputili.

Riječ o RIJEČI

Čitanja:

Dj 6, 1-7

Ovdje se iskušavaju ideje kako najsmislenije organizirati službe i zadaće u zajednici koja brzo raste. Dolazi do podjele poslova, koja međutim, zbog jednostrane “specijalizacije”, nije imuna na opasnost da se previde drugi aspekti i područja djelovanja. To mogu biti sadržaji vjere, baš kao i socijalne potrebe.

“Služenje za stolom”, o kojemu govore Djela apostolska, možda u svojemu izvornome obliku nije bila briga za potrebite u današnjem smislu riječi. Dijeljenje blagovanja i brige oko trpeze kao đakonske službe od liturgijskog posvješćenja da je Uskrsli prisutan, vjerojatno se je dogodilo mnogo kasnije i u praksi se je ustalilo do danas.

Drugi vatikanski koncil za službu (grč. “diakonein”) predviđa tri područja: Liturgiju, naviještanje riječi i djelatnu ljubav. Uvijek je iznova potrebno promišljati koji bi dio toga trokuta mogao biti zapostavljen.

Iv 6, 16-21

Isusovo hodanje po vodi, iznad valova koji bijesne, priziva u pamet Duha Svetoga koji je na početku vremena lebdio nad vodama (Post 1, 2). Iskonska snaga prirodnih elemenata bila je nesputana te je život bio moguć tek s Božjom prisutnošću i djelovanjem.

Sam je Bog taj koji se u svojemu Sinu učenicima objavljuje kao gospodar podivljalih voda. U Isusu Kristu susreću se stvaranje i otkupljenje. Božja blizina spašava od kaosa i od bujica propasti. A strah se preobražava u pouzdanje. Bog, koji dolazi a ipak je već tu, daje da se pod nogama osjeti sigurnost čvrstoga tla.

Molitva

Bože, ti si naše spasenje u olujama i bujicama. Ti nas vodiš kako bismo se, ne potonuvši, oslobodili straha. Ti nas nosiš kako bismo zadobili pouzdanje te kako se ne bismo izgubili. Čak i onda kad te ne vidimo, tebi su poznate naše nevolje i daješ nam zaštitu. Vjerujemo da nas ne napuštaš niti u nesreći niti kad zdvajamo. Amen.