Impressum

ImpressumTEBE BOGA HVALIMO

Online  priručnik   za liturgiju   u  svakodnevici   i  duhovnu  kulturu

Tebe Boga hvalimo, jedan je između nebrojenih tekstova, spjeva prvih stoljeća Crkve. Čovjek je kako u Starom Zavjetu tako i u Novom te u cijeloj povijesti Crkve nastoji svojom mišlju i pjesmom, čitavim svojim bićem i životom izricati svoju hvalu i čast Bogu vječnomu. 

Sam tekst hvalospjeva Tebe Boga hvalimo Crkva ima u svojem časoslovu i pjeva ga svake nedjelje te blagdanima na kraju noćne službe.  Pod Tim usklikom hvale Bogu može se na neki način potpisati cjelokupna liturgija Crkve koja danomice slavi otajstvo Boga darovano čovjeku. 

To Crkva čini u okvirima crkvene liturgijske godine.  Portal: TEBE BOG HVALIMO nastao je upravo s tom namjerom i čežnjom da suvremenom čovjeku bude svojevrstan priručnik u traganju sa u svakodnevici slavi Boga. Stoga ovaj Online časopis nudi liturgijska čitanja iz svakodnevnog Lekcionara s kratkom meditacijom te Jutarnju i Večernju molitvu Crkve. 

To su temeljni vidovi i način kojim Crkva dnevno slavi Boga. Ponuđeni tekstovi su stoga pomoć svakom tko dnevno želi pratiti i crpsti s izvora života Crkve za svoj osobni sklad u tom hodu kroz Otajstva i i davanju hvale Bogu.  Uz liturgijske predloške, 

TEBE BOGA HVALIMO će u pod rubrikama davati tekstove  vrhunskih učitelja duhovnosti, drevnih i suvremenih, namijenjene svakom tko želi spoznati više i učiti kako služiti Gospodinu. Liturgija se izražava i u drugim nužnim elementima bitnom za slavlje Boga, u ambijentalnim prostorima, crkvama, skladu arhitekture, u glazbi, vokalnoj i instrumentalnoj, slikarstvu i kiparstvu, u floralnom uresu i liturgijskom ruhu…  O svemu  tomu će u toku vremena biti riječi.  

Tebe Boga hvalimo uređuje tim prijatelja liturgije pod imenom: Benedictus, što želi reći da će ovaj online časopis biti nadahnjivan tradicijom u sadašnjosti izrasloj na Pravilu Svetoga Benedikta,

interpretiranom za suvremenog čovjeka. Bile vam ove ponude pomoć u osobnom koracanju i ucijepljenju u ŽIVOT CRKVE.  

Nek’ bude  milosrđe tvoje, Gospodine  nad nama, Kako se ufamo u tebe.“ 

 

Antun Pećar, urednik

Tim: TEBE BOGA HVALIMO

Boris Kačan

mo. Josip degl’Ivellio

Maruša Bartolić, prof. crkvene glazbe

Antun Pećar, svećenik

 

Info podaci:

Tebe Boga Hvalimo
Kontakt osoba: Antun Pećar
email: tebebogahvalimo@hotmail.com
Tel: 00385 91 410 25981
www. tebebogahvalimo.com
Aresa: ” TEBE BOGA HVALIMO “
Svete Eufemije 5, Sutomišćica
HR-23273 PREKO